وبلاگ

تخفیف بهاره طرح پردازان برای دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی کد تخفیف:  sp98   وبلاگ

تخفیف بهاره طرح پردازان

تخفیف بهاره طرح پردازان برای دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی کد تخفیف:  sp98   وبلاگ

فرایند کاری مدرسین در طرح پردازان ، ثبت: دوره، درس، تکلیف، آزمون آموزش مجازی و آموزش آنلاین نرم افزار های مهندسی www.tarhpardazan.com info@tarhpardazan.com insta  @tarh.pardazan ۰۲۱۲۸۴۲۲۱۸۰ ویدیو اول: مراحل انجام کار مدرس در وبسایت طرح پردازان ویدیو دوم: نحوه کار با نرم افزار...

فرآیند کاری مدرسین

فرایند کاری مدرسین در طرح پردازان ، ثبت: دوره، درس، تکلیف، آزمون آموزش مجازی و آموزش آنلاین نرم افزار های مهندسی www.tarhpardazan.com info@tarhpardazan.com insta  @tarh.pardazan ۰۲۱۲۸۴۲۲۱۸۰ ویدیو اول: مراحل انجام کار مدرس در وبسایت طرح پردازان ویدیو دوم: نحوه کار با نرم افزار...

فرآیند آموزشی دانشجویان از ثبت نام تا دریافت گواهینامه اتمام دوره – سایت قدرتمند و دارای جدیدترین سیستم آموزشی Lms – پنل اختصاصی ویژه مدرسین و دانشجویان – امکان تعریف کلاس،دوره،درس – آموزش پلکانی و قدم به قدم – ارائه تکلیف آنلاین برای دانشجو...

فرآیند آموزشی دانشجویان

فرآیند آموزشی دانشجویان از ثبت نام تا دریافت گواهینامه اتمام دوره – سایت قدرتمند و دارای جدیدترین سیستم آموزشی Lms – پنل اختصاصی ویژه مدرسین و دانشجویان – امکان تعریف کلاس،دوره،درس – آموزش پلکانی و قدم به قدم – ارائه تکلیف آنلاین برای دانشجو...

وبسایت طرح پردازان به روز رسانی شد. خدمات طراحی مهندسی و آموزش مجازی. با خدمات جدید در خدمت مشتریان گرامی هستیم. www.tarhpardazan.com info@tarhpardazan.com insta @tarh.pardazan ۰۲۱-۲۸۴۲۲۱۸۰   وبلاگ

وبسایت طرح پردازان به روز شد

وبسایت طرح پردازان به روز رسانی شد. خدمات طراحی مهندسی و آموزش مجازی. با خدمات جدید در خدمت مشتریان گرامی هستیم. www.tarhpardazan.com info@tarhpardazan.com insta @tarh.pardazan ۰۲۱-۲۸۴۲۲۱۸۰   وبلاگ