تماس با ما

پیامی برای ما بفرستید

اطلاعات تماس

تهران - طرشت - ابتدای تیموری
پژوهشکده انرژی شریف - واحد۱۵۰
(صرفا با هماهنگی قبلی
جهت برگزاری جلسات)

۰۲۱-۲۸۴۲۲۱۸۰