اجاره کلاس مجازی Adobe Connect

 • سرورهای ابری Powerful cloud servers
 • سخت افزار به روز High-end-hardware
 • نرم افزار محبوب Adobe Connect 10.8
 • امنیت بالای اطلاعات SSL Encryption

 

برگزاری کلاس آنلاین ادوبی کانکت Adobe Connect

با اجاره کلاس مجازی ادوبی کانکت، به راحتی و در زمانی کوتاه جلسات آنلاین خود را به زبان فارسی برگزار نمایید.

میزبانی شده در ممتازترین مرکز داده ایران (برج میلاد) با پلتفرم پیشرفته ابری

 

ارائه بر روی classway.ir / نمونه آدرس:   https://lms.classway.ir/YOURNAME

برای آشنایی با نحوه ورود به کلاس مجازی و دانلود نرم افزار های مورد نیاز  راهنمای شرکت در کلاس مجازی و آنلاین مطالعه شود.

اجاره کلاس مجازی، خرید کلاس آنلاین، برگزاری وبینار نسخه ادوبی کانکت ۱۰.۸ | محیط فارسی | قابل اجرا در مرورگر     تست رایگان کلاس

 


سرویس ۲۵ کاربره
۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۵۰ کاربره
۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۱۰۰ کاربره
۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۲۰۰ کاربره
۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۳۰۰ کاربره
۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی


سرویس ۴۰۰ کاربره
۳۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۵۰۰ کاربره
۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۷۵۰ کاربره
۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۱۰۰۰ کاربره
۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۱۵۰۰ کاربره
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۱۰ کاربره
۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۲۵ کاربره
۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۵۰ کاربره
۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۱۰۰ کاربره
۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۱۵۰ کاربره
۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 


سرویس ۲۵۰ کاربره
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۳۵۰ کاربره
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۵۰۰ کاربره
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۷۵۰ کاربره
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۱۰۰۰ کاربره
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

۱۰۰ کاربر اختصاصی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۱۵۰ کاربر اختصاصی
۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۲۵۰ کاربر اختصاصی
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۳۵۰ کاربر اختصاصی
۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 


۵۰۰ کاربر اختصاصی
۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۷۵۰ کاربر اختصاصی
۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۱۰۰۰ کاربر اختصاصی
۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۱۵۰۰ کاربر اختصاصی
۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

سرویس های روزانه
سرویس ۲۵ کاربره
۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۵۰ کاربره
۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۱۰۰ کاربره
۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۲۰۰ کاربره
۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۳۰۰ کاربره
۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی


سرویس ۴۰۰ کاربره
۳۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۵۰۰ کاربره
۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۷۵۰ کاربره
۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۱۰۰۰ کاربره
۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی
سرویس ۱۵۰۰ کاربره
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک یک روزه (۸ صبح الی ۱۲ شب)
 • امکان ضبط، بازپخش و دانلود تا ۷ روز
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس های آموزشی ماهانه
سرویس ۱۰ کاربره
۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۲۵ کاربره
۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۵۰ کاربره
۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۱۰۰ کاربره
۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۱۵۰ کاربره
۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱ لینک کلاس/ ۲ وبکم همزمان
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 


سرویس ۲۵۰ کاربره
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۳۵۰ کاربره
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۵۰۰ کاربره
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۷۵۰ کاربره
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس ۱۰۰۰ کاربره
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • چند لینک کلاس/ هرکلاس ۲ وبکم
 • ۲۵ ساعت ضبط ابری رایگان
 • حفظ محتوا در تمدید منظم
 • ✔️ تحویل فوری/ پشتیبانی فنی

 

سرویس های اختصاصی ماهانه
۱۰۰ کاربر اختصاصی
۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۱۵۰ کاربر اختصاصی
۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۲۵۰ کاربر اختصاصی
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۳۵۰ کاربر اختصاصی
۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 


۵۰۰ کاربر اختصاصی
۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۷۵۰ کاربر اختصاصی
۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۱۰۰۰ کاربر اختصاصی
۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

۱۵۰۰ کاربر اختصاصی
۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • ✔️ زمان برگزاری نامحدود
 • ✔️ تعداد کلاس نامحدود
 • ۵۰۰~ ساعت ضبط ابری
 • دامنه اختصاصی
 • قابل اتصال به LMS
 • قابل شخصی سازی و برندینگ

 

تکمیلی سرور ادوبی کانکت  >  مشاهده

 

Adobe Connect چه امکاناتی در اختیار ما قرار میدهد ؟

 • تبادل صدا، تصوير و محتوا در کلاس بین اساتید و دانشجویان
 • دارای تخته وایت برد و پخش کننده انواع فایل های ویدیویی و متنی
 • مدیریت ورود و خروج افراد، برگزاری نظرسنجی، پرسش و پاسخ
 • ضبط و بازپخش آنلاین جلسات تحت وب و همچنین دانلود ویدیو
 • امکان تغییر چیدمان ابزار های داخل کلاس با توجه به نیاز و استفاده
 • نمایش لحظه ای وضعیت اتصال اینترنت

 


مواردی که لازم است قبل از اجاره کلاس مجازی بدانید

مراحل کار پس از ثبت سفارش

بلافاصله پس از ثبت سفارش، اکانت ادوب کانکت به نام شما ایجاد شده و لینک کلاس به آن اختصاص می یابد تا در طول روز هر زمان مایل بودید کلاس خود را برگزار نمایید. اطلاعات ورود به کلاس بلافاصله برایتان ایمیل خواهد شد.

گارانتی بازگشت وجه

درصورت عدم رضایت مشتری از کیفیت سرویس های اختصاصی تا ۷ روز، بازگشت وجه تعهد ماست.

پشتیبانی فنی سامانه

پشتیبانی لحظه ای بصورت ارتباط تلفنی، ارتباط آنلاین در کلاس و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات احتمالی در کوتاه ترین زمان ممکن در بازه زمانی فعالیت سرویس ها، از ۷ صبح الی ۱۲ شب

 

چرا از پلتفرم طرح پردازان استفاده کنیم؟
چگونه اعتماد کنیم؟
خدمات کلاس مجازی بر روی چه دستگاههایی اجرا میشود؟
تمدید سرویس و حفظ محتوای ضبط شده چگونه است؟
کیفیت برگزاری کلاس چگونه است؟
آیا امکان ضبط فیلم بیش تر از ظرفیت سرویس وجود دارد؟