ملیحه شهرسبز

درباره : ملیحه شهرسبز

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 رای ، 5٫00 از 5)
Loading...
  • نقش : مدرس
  • وبسایت :
  • تجربه : 4 سال
  • متخصص در : Photoshop-3dmax-CAE
دوره های مدرس
نام دورهنام درسپیچیدگیمدت زمان
طراحی فرش با فتوشاپآزموناستاندارد
طراحی فرش با فتوشاپکاربرد فتوشاپ در طراحی فرشاستاندارد1200 mins
طراحی فرش با فتوشاپفتوشاپ مقدماتیاستاندارد1200 mins