حسین غریب پور

درباره : حسین غریب پور

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 رای ، 5٫00 از 5)
Loading...
  • نقش : مدرس
  • وبسایت :
  • تجربه : 6 سال
  • متخصص در : Catia-3Dform-Abaqus-Procast
دوره های مدرس
نام دورهنام درسپیچیدگیمدت زمان
آموزش کتیا CATIA IIآموزش محیط Shape Sculptorسخت240 mins
آموزش کتیا CATIA IIآموزش محیط Quick Surfaceسخت240 mins
آموزش کتیا CATIA IIآموزش محیط Digitized Shape Editorسخت360 mins
آموزش کتیا CATIA IIآموزش محیط Generative Shape Designاستاندارد600 mins