بایگانی دوره

  1. آزمون

  2. کاربرد فتوشاپ در طراحی فرش

  3. فتوشاپ مقدماتی

  4. تحلیل شکل دهی در آباکوس

  5. تحلیل تماسی بصورت استاتیکی و دینامیکی (Contact)

  6. بررسی انواع المان و انواع تحلیل استاتیکی و دینامیکی (Solid, Shell, Truss)

  7. آشنایی با وردپرس و روش تولید سایت با سی ام اس

  8. تحلیل شکل دهی در آباکوس

  9. مش بندی و پارتیشن بندی در آباکوس

  10. تحلیل تماسی بصورت استاتیکی و دینامیکی (Contact)